Medlems- och träningsavgifter 2019

A.   Medlemsavgifter

 • 300:- för varje enskild aktiv (födda 2012- senior/veteraner), Para och Motionsgruppen
 • 450:- för hela familjen

I medlemsavgiften ingår kollektiv olycksfallsförsäkring.

För att få deltaga i tävlingar krävs att medlemsavgiften är betald innan tävling.

Medlemsavgiften är obligatorisk för alla tränare och hjälptränare.

B.   Träningsavgifter

 • Födda 2007 och senare samt Hoppet               500kr/kalenderår
 • Födda 2004-2006 samt Motionsgruppen        700kr/kalenderår
 • Födda 2000-2003                                                  900 kr/kalenderår
 • Födda 1999 och tidigare                                      1200kr/kalenderår

Träningsavgiften är obligatorisk för alla aktiva.

OBS! Ni som betalar via Internet el. dyl, tänk på att ange

vem betalningen avser – om det är någon annan än kontoinnehavaren.

BG. 5841-4186 IK Orient betalas senast den 1 februari 2019.

OBS!
Vid inbetalning för familj kan inte alla uppgifter få plats som meddelande via banken.

Därför ber vi er maila in alla uppgifter till orientuddevalla@gmail.com eller ring kansliet 0522-13533

OBS! För att försäkringar från föreningen skall gälla så måste tränings- och medlemsavgiften vara betald.

Ni måste ange:

 • Förnamn och efternamn
 • Personnummer (tio siffror) 
 • Adress
 • Telefon: Hem samt mobil
 • Mailadress
 • För familj måste dessa uppgifter anges för samtliga