Ordförande Alexander Rahm
 Vice Ordförande Peter Höök
 Kassör Ing-Marie Fredriksson
 Sekreterare Johanna Jönsson
 Ledamöter Joakim Lindrot
Mikael Simonsson
Marita E Nilsson
Linda Drottz
 Suppleant Helen Andreasson
Revisorer Pekka Kantola 0522 – 721 29
Juhani Juniola 0702-756153
Revisorsuppleanter Sven Alm 0522-160 50
Bengt Alm
Kommiteer och övrigt:
Sponsring Marknadsgruppen
Medlemsansvarig Bengt Johansson 0706 – 332406
Tidningsurklipp Björn Constantin 0522-71677
Tränarråd
Tävlingsanmälningar Kansliet 0522 – 13533
Utbildningsansvarig
Bohusspelen
Barntävlingar Alexander Rahm  0736554057
Statistikansvarig  Björn Constantin  0522-71677
Valberedning Bengt Johansson 0522-135 33
Bo Stalefors
Juhani Juniola
 Caféansvarig
Lotteriansvarig Bengt Johansson 0522-13533
Arkivansvarig Björn Constantin 0522 – 71677
Bingoalliansen Bengt Johansson  0522-13533
Lagledare damer
Lagledare herrar